SZR Sana Plast Prijedor

Adresa: Stojana Milašinovića 6,

79 101 Prijedor,

Bosna i Hercegovina.

Tel / Fax: + 387 (0)52 911 977

Mob: + 387 65 906 513

Direktor: Hamdija Bašić

Žiro račun: 555-007-00022490-08

JMB: 4503841100006

PIB broj: 503841100006

E-mail: sanaplast@gmail.com